Våra tjänster

http://www.csreco.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

Affärskritiska Hållbarhetsfrågor

Vi är specialister på att finna affärsnytta i hållbarhetsfrågorna med utgångspunkt från ert varumärke, helt enkelt tjäna pengar på det ni redan gör. De företag som vill förbättra sina resultat behöver inse vikten av att integrera Hållbarhet i ett redan starkt varumärke och integrera detta långsiktigt i sin affärsmodell.

http://www.csreco.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gear.svg

Kommunicera Hållbarhet

Fokus är att informera, inspirera och formulera affärsmässiga, relevanta och produktnära hållbarhetsbudskap som integreras i er affärsmodell, internt och externt. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Detta talesätt har fått ny kraft i och med det snabba informationsflödet gällande hållbarhet på internet och i media.

http://www.csreco.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_todo_pen .svg

Integrera Hållbarhet i redovisningen

Hållbarhetsredovisning och finansiell redovisning integreras, sida vid sida och kommuniceras internt och externt för ökad transparens av bolagets totala värde mot ägare, anställda, kunder och leverantörer. Hållbarhetsarbete ska syfta till att undvika risker, upptäcka nya affärsmöjligheter och bygga varumärket. Nettoeffekten ska alltid vara ökad avkastning eller sänkt risk.

” Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista generationen som kan rädda planeten.”

Citat: Ban Ki Mon