”CSRECO AB inspirerar, analyserar, vägleder och implementerar det sociala hållbarhetsarbetet tillsammans med våra kunder, oavsett var i hållbarhetstrappan ert företag befinner sig. Vår vision är att koppla hållbarhetsarbetet till affärsnytta som ledning, personal, kunder och leverantörer kan vara stolta över och som kommer samhället och kommande generationer till gagn.”

Ulrica Timborn

 


Org nr:
559069-5903

Ulrica Timborn
Inspiratör-Rådgivare-Utvecklare
0733-66 97 66
ulrica@csreco.se