Länkar om samhällsansvar

 • Regeringskansliet
 • FN
 • Agenda 2030
 • Association for International Social Entrepreneurship (AISE), är en föreningen med omkring 30 medlemmar. Det är 25 till 35-åringar från en rad olika branscher med en sak gemensamt: de brinner för socialt entreprenörskap och hållbar utveckling.
 • Business in the Community, är en medlemsorganisation som arbetar för att främja CSR och hållbar utveckling. Organisationen har mer än 750 medlemmar och 90 globala samverkanspartners
 • Business Social Compliance Initiative,  är en Europeisk NGO (Non-governmental organisation) som stödjer företag inom handel  i deras arbete med att förbättra arbetsförhållanden i deras leverantörskedja
 • CSR Europe, moderorganisation för de nationella europeiska organisationerna för Sorporate Social Respoonsibility. En bra databas med mer än 600 exempel på vad olika aktörer genomfört nås här
 • CSR Sverige är en medlemsorganisation som 2009 har 18 storföretag som medlemmar. Man bedriver seminarier samt aktiviteter inom inköp, personal etc.
 • FN:s initiativ Global Compact 
 • Globe Forum – Business Innovation for Sustainable Growthär en internationell marknadsplats av och för experter, innovatörer och företag med fokus på innovation och hållbar utveckling. Globe Award arrangerar bl.a. konferenser och forum samt delar årligen ut CSR priset – Globe Award
 • Social Venture Networkär ett internationellt nätverk av företag och organisationer intresserade av frågor som rör etik, miljö och socialt ansvar.
 • The Caux Round Table (CRT)är ett internationell nätverk för företagsledare som verkar för att öka medvetenheten kring CSR bland världens ledare, såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • We are what we doär en internationell rörelse. Syftet är att inspirera människor till att använda vardagens handlingar för att förändra världen var de än befinner sig och vilka dem än är. Små handlingar som genomförs av många människor skapar stora förändringar. Man har samlat ihop 100 enkla vardagshandlingar som kan förbättra miljön, hälsan, samhällen m.m.
 • World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)förenar ledande internationella företag i ett nätverk som alla har engagerat sig för principerna bakom uthållig utveckling genom ekonomisk tillväxt, ekologisk balans och sociala framsteg. Medlemmarna kommer från de flesta av näringslivets sektorer, och från alla delar av världen. Antalet företag i WBCSD uppgår till över 200, och ett omfattande partnerskap har upprättats med närmare 60 organisationer runt om i världen.

Länkar till EU-Kommissionens arbete inom CSR

      Länkar till internationella riktlinjer och standarder

Länkar – Övriga CSR Nyheter

 • Aktuell Hållbarhet
 • CaminoCamino är ett livsstilsmagasin som inspirerar till hållbar konsumtion. Magasinet finansieras genom Caminos vänner och annonsörer.
 • CSR i Praktiken, är politiskt och kommersiellt oberoende affärstidning på nätet som genom att visa konkreta exempel på hållbart och lönsamt företagande vill inspirera svenska företag och organisationer att själva gå mot ett långsiktigt uthålligt samhälle.
 • CSR Wireär en internationell samlingspunkt för nyheter, rapporter, aktiviteter m.m. kring CSR och hållbar utveckling. Som medlem har du tillgång till all information och möjlighet att berätta om din organisations CSR arbete. Dock finns det mycket information att ta del av även som icke-medlem.
 • CSR Guiden, omvärldsbevakning inom CSR-området med blogg om ledarskap, innovationer, goda ideér, nyheter etc.
 • Ethos, ETHOS är en tidskrift som speglar ett samhälle där människan står i centrum för det ekonomiska livet. ETHOS vänder sig till personer som har intresse av etik i arbete, såväl som ekonomi.
 • Miljöaktuelltär Sveriges ledande oberoende tidning om hållbar utveckling. Miljöaktuellt ger också ut nyhetsbrevet m-plus som är ett arbetsverktyg för företag och myndigheter. Innehållets fokus ligger på lagar, regler, EU och allt som har med praktiskt miljöarbete att göra för dig som har miljöansvar. Miljöaktuellt arrangerar också flera storal konferenser varje år – exempelvis Sustainability Day, Grön Upphandling och Social Responsibility Day.
 • Miljö & Utveckilng, Miljö & Utveckling är en oberoende och heltäckande miljötidning för näringslivet med ett tydligt nyttoperspektiv. Miljödriven affärsutveckling, miljölagstiftning och miljöteknik är bärande element i tidningen liksom den kritiska granskningen.