CSRECO AB arbetar med ett gediget nätverk av specialister och hänvisar till viktiga kunskapskällor om hållbarhet.

Regeringskansliet – Kunskapskälla & nyhetsbrev
FN- Agenda 2030- 17 klimatmål och 169 delmål – Kunskapskälla & nyhetsbrev
Expertis Finansiering, Miljö & Beräkningar – Konsulter/Specialister
Personal, rekrytering, Arbetsmiljö – Konsulter/Specialister
Systemleverantör Rapporteringssystem – Konsulter/Specialister
Revisionsbyråer vid hållbarhetsredovisning – Konsulter/Specialister
Konsulter/Specialister Kommunikations & Reklambyrå – Konsulter

CSR Västsverige – förmånligt medlemskap, tillgång till: ISO26000 – Medlemskap/Nätverk
Insamlingsorganisationer till förmån för Barn/Unga – Samarbetspartners
Insamlingsorganisation Marina Räddningsinsatser & Marint Kulturarv – Samarbetspartners
Göteborgs Universitet – Specialister/ forskare CSR
Näringslivet – Samarbetspartners/Specialister
Civilsamhället – Ledning/ Samarbetspartners/ Specialister
Hållbarhetschefer Näringslivet – Rådgivare/Specialister